שיעורי תורה

שיר השירים

בימי חמישי בשעה 20:00 עד שעה 21:30

שעור עם הרב רוברטו ארביב:
״פרדס השולמית" - פשט רמז דרש וסוד בשיר השירים

שיעור 2

שיעור 4

שיעור 1

שיעור 3

שיעור 6

שיעור 5

כל שבוע נצרף פה את ההקלטה של השיעור האחרון