גאולה גלות והתגלות 'בהר סיני – בחוקותי'


'כי קודם שיתפלל על גאולה כללית צריך להתפלל על גאולה פרטית לנפשו' -הבעש"ט הפרשה מדברת על מי שירד מנכסיו, והוצרך להיות נמכר לאחרים, כדי לשלם את חובותיו ולהתקיים:" וּמָךְ אָחִיךָ .... וְנִמְכַּר ". כאן מופיעה המצווה שהיא החובה לגאול אותו, היינו לשחרר אותו משעבודו הכלכלי ולהחזיר אותו למצבו הקודם, לפני הימכרו: "אַחֲרֵי נִמְכַּר גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ" . אין להשאיר את היורד מנכסיו לחסדם של אחרים. היותו תלוי באחר דומה להיות בגלות, ממנה יש לצאת ולהשתחרר-להיגאל- ולהלן נפרש זאת. *"אֶחָד מֵאֶחָיו יִגְאָלֶנּוּ אוֹ דֹדוֹ אוֹ ... מִמִּשְׁפַּחְתּוֹ יִגְאָלֶנּוּ ". החובה להוציא אותו ולחלץ אותו מתלות משעבדת זו מוטלת על המשפחה, היינו על החברה הקרובה לנזקק. זוהי מצווה חברתית או בלשון השגורה כים זהו מעשה 'צדק חברתי'. החברה איננה יכולה להתעלם ממנו. *התורה משתמשת במונח 'גאל' כדי לתאר את חילוץ פושט הרגל. מה משמעות המונח, ועל מה מעידה הבחירה בשורש ג.א.ל בהקשר הזה? ראשית נאמר כי במקרא ההקשר הראשוני של המונח 'גאל' הוא משפטי – כלכלי כפרשתנו. בספר תהילים ההקשר הינו החילוץ האישי מסבל כלשהו:'קרבה אל נפשי גאלה'(תהילים סט יט). בנביאים לדוגמה, כבר מדובר בדרך כלל בגאולת העם, והשיבה מהגלות בין העמים להם היה משועבד, 'וגאלו מיד חזק ממנו' (ירמיהו לא י'). כך נוצר בעניינו הקשר בין גאולה לגלות, ובין שעבוד חומרי-כלכלי לשעבוד נפשי. *מהי הגאולה?

הגואל הוא זה המחלץ מהצרה. החילוץ מחייב חשיפה וגילוי. השורש ג.א.ל קרוב לשורש ג.ל.ל. הגלילה היא הפתיחה, התנועה הגלית של הגילוי, לדוגמה גלילת המגילה-ספר. כך בסיפור יעקב בספר בראשית :"ויגל את האבן מעל פי הבאר"(כט, י), ובתהלים "גל עיני ואביטה"(קיט, יח). הגאולה מחייבת גילוי וחשיפה אישית, היינו ציון והתבוננות החולשות והפגמים, וכן בפוטנציאל החיובי. הגואל המוציא ומחלץ מן הגלות, עוסק בעבודת הגילוי של הרע -העוני והשעבוד, ושל שרידי הטוב . ההצבעה על המצב הרע, וההכרה בו הם השלב העיקרי בהשתחררות. מצידו, העני חייב להתגלות לעצמו, ולגלות את מצבו ולא להסתתר. מבלי זאת אין תיקון למצב. *מהי הגלות? מה משמעות שורש המלה גלות: ג.ל.ה ? השורש ג.ל.ה, קרוב (כמו ג.א.ל )במשמעות ל: ג.ל.ל. אך כאן הוא מבטא תנועה גלית של סגירה, ולא של פתיחה!, כמגילה גלולה, חתומה. זוהי תנועת הכיסוי וההסתרה. זוהי פעולת הגלילה לאחור, סגירתה של המגילה. ההסתר, הכיסוי הוא מצב הגלות. כך העני המשועבד, הדומה למי שנמצא בגלות, הוא האדם הכפוף לכוחות אחרים חיצוניים, כמי שאיבד מעצמיותו ומעצמאותו. הגואל יביא אותו לראות את גלותו, ואת כוחו הנסתר. הגלות הפנימית. אך זאת לא רק בהקשר החברתי הכלכלי, אלא גם בהקשר המטאפורי של הגלות הנפשית. העני או היורד מנכסיו נמצא בגלות פנימית. הוא אינו יכול לגלות ולראות הן את המציאות שלו עצמו והן את זו החיצונית. המצב הכלכלי -פיסי תלוי במצב הנפשי. הנפילה הנפשית מובילה לנפילה הכלכלית, והיא סיבתה ומקורה. לכן התשובה שהיא תיקון הנפש, מובילה לחזרה למצב העצמאות והחופש. תהליך התשובה הוא דרך היציאה מהגלות החומרית - נפשית. זוהי הגאולה שהיא ההכרה והראייה במצב הפנימי. זוהי היכולת לגלות את הפגמים והחולשות בהתוודות וחשיפה עצמית. מה שהיה נסתר מן העין והוגלה, חייב לצאת אל האור הגלוי. וזוהי ההתגלות.

#בהרסיני #בחוקותי #גאולה #גלות #התגלות

32 vues0 commentaire

קהילה המסורתית נווה צדק

| 058-4610452

| nevetzedek.masorti@gmail.com

| רחוב שלוש 42 פינת אילת, שכונת נווה צדק, תל אביב

Chelouche St 42, Tel Aviv-Yafo

  • Facebook Social Icon

Kehilat Neve Tzedek @ 2017